Geautomatiseerde straalsystemen

Geautomatiseerde straalsystemen bieden een groot potentieel voor kostenreducties, productiviteitsverbeteringen en de kwaliteitswaarborgring ten opzichte van handmatig bediende straalsystemen.

Er zijn veel verschillende stappen van automatisering, de volgende systemen zijn het meest voorkomend:

Roterende as straalsysteem
Roterende as straalsysteem, ook wel Rotary Spindle Blast (RSB) genoemd. Dit systeem is de eeste stap voor automatisering. Het te stralen object wordt op een roterende plaat gemonteerd. De straalnozzle(s) staan op een vaste of bewegende positie (xy-as). Dankzij de rotatie is er een hoge productiviteit en consistente kwaliteit. Dit straalsysteem is geschikt voor objecten met een eenvoudige vormen en contouren.

roterende as straalsysteem

Robotisch straalsysteem
Volautomatische robot bestuurde straalinstallaties worden ingezet bij objecten met complexe vormen en contouren of bij objecten met hoge kwaliteitseisen. Het robot bestuurde systeem levert kostenbesparingen op in zowel perslucht consumptie en straalmiddel gebruik. Vanwege de zeer precieze manipulatie zijn er minder straalnozzles nodig dan bij het traditionele xy-as systeem.
Er zijn twee mogelijkheden voor de handeling van de te stralen objecten:
– De robot kan het object oppakken en voor de straalnozzle houden.
– De robot bediend de straalnozzle en straalt het object dat op een inzetmal is gemonteerd.